Den senaste artikeln handlar om vad som är skillnaden mellan motorik och koordination. Begreppen blandas ibland ihop och används inte allt för sällan synonymt. Men det är en tydlig skiljelinje mellan dem – den ena sker inne i kroppen och den andra kan betraktas utifrån.

Tryck här för att läsa mer >>