Alpin Träningslära

Rörelseanalys

Vad är balans?

Ur ett biomekaniskt perspektiv kan balans definieras som ett jämnviktsläge där en persons masscentrum kontrolleras i förhållande till understödsytan och de yttre och inre krafter som verkar på och i kroppen. 

Processen styrs av det centrala nervsystemet (CNS) där sensorisk information anpassar de motoriska aktioner som ögonblicket kräver. 

Balans är en del av vår rörelseförmåga och kroppen kommer alltid att prioritera att återfå balansen framför alla andra rörelser om situationen kräver det. Hela systemet är mycket träningsbart och en del av den aktives utveckling inom alla olika typer av idrotter.

Inför ditt besök

Information bra att veta inför ditt besök på vår klinik.

Om oss

Låt oss presentera Stockholms RehabKlinik CITY!

Företagskund

Investera i god rygghälsa för produktiv och välmående personal.