Alpin Träningslära

Vad är styrka och hur kan de olika delarna av styrka tränas?

Styrka kan definieras som förmågan att med hjälp av en muskelaktion motstå eller övervinna yttre krafter.

Styrka delas ofta in i tre olika delkapaciteter; maximal, explosiv och uthållig. Varje del är specifik och belastning och intensitet behöver anpassas för att träna respektive kapacitet. För att veta vilken belastning som ska användas bör man uppskatta åkarens maxstyrka; det vill säga kapaciteten att utföra 1RM (repetition maximum).

Maximal styrka tränas ofta med belastning av cirka 85-110% av 1RM. Explosiv styrka tränas ofta med belastning av cirka 30-60% av 1RM.

Uthållig styrka tränas ofta med belastning av cirka 0-60% av 1RM. Ovan belastningar kan ses som en generell rekommendation.

 

Läs fler artiklar om träningslära »

Utöver val av belastning behövs flera andra aspekter tas med för att göra träningen effektiv och säker; övningsval, rörelsehastighet, ledvinkelutslag, intensitet, vila mellan seten samt typ av muskelaktion (koncentrisk, excentrisk, isometrisk eller plyometrisk). Allt behöver anpassas specifikt utifrån åkarens förutsättningar och mål med träningen.

Inför ditt besök

Information bra att veta inför ditt besök på vår klinik.

Om oss

Låt oss presentera Stockholms RehabKlinik CITY!

Företagskund

Investera i god rygghälsa för produktiv och välmående personal.