Alpin Träningslära

Muskelaktionen – grunden i vår rörelseförmåga

Grunden i all idrott och alla våra rörelser är muskelaktionen. Musklerna skapar och hanterar våra rörelser samt ger den stabilitet som rörelseuppgiften kräver.

Samtidigt som muskelaktionen är grunden i vår rörelseförmåga är förståelsen av dess egenskaper grunden i all effektiv träning. Genom den kunskapen kan träningen bedrivas både allsidigt och grenspecifikt. Egentligen kan man också vända på det. Förstår man inte hur muskelaktionen verkar kan man som tränare inte veta hur träningen ska läggas upp på bästa sätt och vilka rörelseuppgifter som effektivast driver åkarnas utveckling framåt.

En muskel kan egentligen bara göra två saker – dra ihop sig och slappna av. Den kan inte själv förlänga sig om inte en kraft påverkar och drar ut muskeln. Men ändå pratas det om att musklerna ibland arbetar under förlängning. Hur kan det komma sig?

Det finns tre typer av muskelaktioner; koncentriskt, excentriskt och isometriskt. Plus en fjärde som är en kombination av en inledande excentrisk muskelaktion som direkt övergår i en koncentrisk muskelaktion. Det vill säga den plyometriska muskelaktionen (det vi oftast benämner som delkapaciteten spänst). Oavsett vilken muskelaktion som är gällande strävar hela tiden muskeln efter att förkorta sig. Eller rättare sagt de kontraktila elementen i muskelfibrerna arbetar för att dra ihop sig.

Vid koncentriskt muskelarbete övervinner muskeln den kraft som den arbetar emot. Kan exempelvis vara en hantel eller en skivstång eller en uppåtresning under skidåkning (ex vid fråntrycket på ett hopp). Muskeln arbetar då under förkortning.

Vid ett excentriskt muskelarbete är kraften som muskeln arbetar emot större än den kraft muskeln själv utvecklar. Exempelvis när man sjunker ner vid en knäböj eller vid landning efter ett hopp. Muskeln arbetar då under förlängning.

Vid ett isometriskt muskelarbete är kraften som muskeln arbetar emot samma som muskeln själv utvecklar. Det blir ingen ledrörelse och muskeln arbetar vare sig under förlängning eller under förkortning.

Den här kunskapen om muskelaktionen, tillsammans med en dos anatomiförståelse, är ett kraftfullt verktyg för att skapa perfekt anpassade rörelseuppgifter och övningar som utvecklar åkarens fysiska kapacitet och rörelseförmåga. Och det blir lätt att träna både allsidigt och grenspecifikt!

Läs fler artiklar om Träningslära >>

Inför ditt besök

Information bra att veta inför ditt besök på vår klinik.

Om oss

Låt oss presentera Stockholms RehabKlinik CITY!

Företagskund

Investera i god rygghälsa för produktiv och välmående personal.